News · 15. June 2018
Ví như người dùng đang tiêu dùng chuyên dụng cho truyền hình Fpt HD thì sẽ biết rằng số lượng kênh đang sản xuất khá nhiều lựa chọn lên đến hơn 150 kênh. Và việc biết được những kênh đó là kênh nào thì không phải là việc đơn thuần và dễ nhớ. Vậy nên chúng tôi sẽ thêm vào cho quý người dùng danh sách kênh truyền hình Fpt mới nhất.